Imapro Wear

Wie zijn we?

 

 

Welkom op onze website! Wij zijn 4 studenten aan de Vives hogeschool in Roeselare en zitten in het laatste jaar van de bachelor Agro- en Biotechnologie. We zetten ons in om het imago van de landbouw op te krikken. Met deze website willen we enkele thema's die belangrijk zijn in de sector wat toelichten om aan te tonen dat de landbouw zich echt wel inzet voor een betere leefwereld.

Ik ben Thibault Van den Bossche, student derde jaar agro-industrie. Thuis heb ik geen bedrijf maar ben wel zelf nauw betrokken bij de landbouw. In september 2019 ging ik op stage naar een landbouwbedrijf. Ik werkte hier enorm graag en het deed me beseffen dat ik later zeker wil werken in die sector. Daarom vind ik het belangrijk dat er wordt nagedacht over het imago van de landbouw, want we kunnen niet zonder.

 

U kan mij altijd bereiken via het nummer 0478 81 98 62

 

Ik ben Indrani Allewijn, student derde jaar landbouw. Ik woon op een landbouwbedrijf met melkvee en zuivel en ben dan ook een echte dierenvriend. Na mijn studies wil ik zeker in de sector blijven werken en het bedrijf van mijn ouders verder helpen uitbouwen, want het is een droom om elke dag met dieren te kunnen werken. Daarnaast zal ik me altijd blijven inzetten om iedereen te tonen wat een mooie sector de landbouw is.

 

U kan mij altijd bereiken via het nummer 0474 25 65 78

Ik ben Joren Catrycke, student derde jaar landbouwmechanisatie. Ik woon op een landbouwbedrijf in de Westhoek. Het bedrijf bestaat uit 2 takken, akkerbouw en vleesvee.  Elk weekend kan je mij op het veld of in de stallen vinden, de boerderij is echt mijn passie. Zelf zou ik later ook graag een landbouwbedrijf runnen uit liefde voor de sector. 

 

U kan mij altijd bereiken via het nummer 0479 46 18 17

 

 

Ik ben Maxim Dewulf, student derde jaar Agro-Industrie. Thuis hebben wij geen landbouwbedrijf maar toch zit de interesse voor de sector er al van kleins af aan ingebakken door de vele vrienden en kennissen die actief zijn in de landbouwsector. Mijn grootste hobby is landbouwfotografie dus je kan me wekelijks tussen de velden en de machines vinden. Na mijn studies wil ik zeker actief zijn in deze mooie sector.

 

U kan mij altijd bereiken via het nummer 0493 04 25 34

Wat doen we?

Wij hebben een kleine onderneming opgericht genaamd "Imapro Wear". Deze naam heeft een dubbele betekenis. Enerzijds is het een samentrekking van "Imago" en "product". Anderzijds kan je het ook lezen als "I'm a pro(fessional)", want elke landbouwer is een krak in zijn vak. Onze onderneming verkoopt dus een product, nl. T-shirts, met als doel het imago van de landbouw een positieve boost te geven.

 

We verkopen 100% biologische T-shirts met een origineel design. Op deze T-shirts staat ons logo samen met enkele icoontjes die verwijzen naar de thema's die we op deze website aanhalen. Wie benieuwd is naar de inhoud van deze icoontjes kan dit hier allemaal terugvinden. Zo willen we niet enkel de mensen uit de sector, maar vooral degenen die minder vertrouwd zijn met de landbouw bereiken en via de T-shirts nieuwsgierig maken om onze website te bezoeken. Als je dit leest, zijn we dus al een deel in onze missie geslaagd. We hopen jullie hier meer inzicht te geven in de sector zodat algemeen een positiever beeld gevormd wordt van dit prachtig beroep.

 

De T-shirts kan u hier bestellen via de webshop of u kan ook uw bestelling rechtstreeks doorgeven aan één van ons.  U kan ons contacteren via de bovenstaande gsm-nummers.

 

 

Volg ons ook via Facebook en Instagram!

Onze sponsor